bg image

Ana Vnučec – intro

Ana Vnučec

članica Studija za suvremeni ples od 2007.

Ana Vnučec – bio

Ana Vnučec (1987, Zagreb). Plesno obrazovanje stječe pohađajući osnovnu, a potom i srednju Školu suvremenog plesa Ane Maletić. Završivši istu, edukaciju nastavlja brojnim seminarima  domaćih i stranih pedagoga.

Od 2006. surađuje sa Studijem za suvremeni ples kao član podmlatka ansambla.

2007. postaje član Studija za suvremeni ples i od tada sudjeluje u cjelokupnoj produkciji matičnog ansambla, uključujući predstave za djecu i odrasle, surađujući s brojnim hrvatskim i inozemnim autorima te izvodeći predstave na relevantnim domaćim i internacionalnim festivalima. Trenutno je zadužena za kreiranje, ažuriranje i uređivanje sadržaja web stranice Studija za suvremeni ples.

Osim kontinuiranog rada u ansamblu, ostvaruje suradnju i s ostalim umjetničkim kolektivima, autorima i organizacijama hrvatske plesne scene (Sodaberg, Domino, Eks-scena, Dance_lab Collective, Zagreb Dance Company…)

Dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta 2020 za najbolje umjetničko ostvarenje u predstavi Conversation pieces, u produkciji Studija za suvremeni ples i koreografiji Magdalene Reiter.

Također je dva puta nominirana za strukovnu nagradu Udruge plesnih umjetnika Hrvatske za najbolju izvedbu (2016. i 2014.)

Osim plesnog obrazovanja, završila je i diplomski studij komparativne književnosti i opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Stoga je, osim plesa, zanimaju i pitanja književnosti, jezika i semiologije.

 • Healers   ✧   Jasna Layes Vinovrški   ✧   photo© : Silvija Dogan

 • Fantastic Species   ✧   Ana Kreitmeyer   ✧   photo© : Nina Đurđević

 • Umjetnik za hitne intervencije

  UMJETNIK ZA HITNE INTERVENCIJE   ✧   CLÉMENT LAYES   ✧   photo© : TOMISLAV SPORIŠ

 • LARGE

  LARGE   ✧   SANJA TROPP FRUHWALD   ✧   photo© : DANKO STJEPANOVIĆ

 • ANSAMBL   ✧   JASNA VINOVRŠKI   ✧   photo© : TOMISLAV SPORIŠ

 • MAGIJE   ✧   SSP   ✧   photo© : KRUNOSLAV MARINAC

 • POKRET-AČ

  POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

 • POKRET-AČ

  POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

ana vnučec – slider

Ana Vnučec

fotografije iz predstava