bg image

Ana Vnučec – intro

Ana Vnučec

članica Studija za suvremeni ples od 2007.

Ana Vnučec – bio

Ana Vnučec (1987, Zagreb). Plesno obrazovanje stječe pohađajući osnovnu, a potom i srednju Školu suvremenog plesa Ane Maletić. Završivši istu, edukaciju nastavlja brojnim seminarima  domaćih i stranih pedagoga.

Od 2006. surađuje sa Studijem za suvremeni ples kao član podmlatka ansambla.

2007. postaje član Studija za suvremeni ples i od tada sudjeluje u cjelokupnoj produkciji matičnog ansambla, uključujući predstave za djecu i odrasle, surađujući s brojnim hrvatskim i inozemnim autorima te izvodeći predstave na relevantnim domaćim i internacionalnim festivalima.

Osim kontinuiranog rada u ansamblu, ostvaruje suradnju i s ostalim umjetničkim kolektivima, autorima i organizacijama hrvatske plesne scene.

Nominirana je za strukovnu nagradu Udruge plesnih umjetnika Hrvatske 2016. i 2014. za izvedbe u predstavama ”Nečastive” i  ”Surprised Body Project”.

Završila je preddiplomski studij komparativne književnosti i lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 • Umjetnik za hitne intervencije

  UMJETNIK ZA HITNE INTERVENCIJE   ✧   CLÉMENT LAYES   ✧   photo© : TOMISLAV SPORIŠ

 • LARGE

  LARGE   ✧   SANJA TROPP FRUHWALD   ✧   photo© : DANKO STJEPANOVIĆ

 • LARGE

  LARGE   ✧   SANJA TROPP FRUHWALD   ✧   photo© : DANKO STJEPANOVIĆ

 • ANSAMBL   ✧   JASNA VINOVRŠKI   ✧   photo© : TOMISLAV SPORIŠ

 • DJEVOJKE U LJETNIM HALJINAMA VOLIM   ✧   PETRA HRAŠĆANEC / SAŠA BOŽIĆ   ✧   photo© : IVICA IVČEVIĆ

 • POKRET-AČ

  POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

 • POKRET-AČ

  POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

 • POKRET-AČ

  POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

 • Denuded

  DENUDED   ✧   BRUNO ISAKOVIĆ   ✧   photo© : KRUNOSLAV MARINAC

ana vnučec – slider

Ana Vnučec

fotografije iz predstava