Pokret-ač
project name

Pokret-ač

Aleksandra Janeva Imfeld

description
  • Client:

    Aleksandra Janeva Imfeld

KOREOGRAFKINJA / POKRET-AČICA / U SURADNJI S PLESAČIMA / POKRET-AČIMA
Aleksandra Janeva Imfeld

PLEŠU / POKRET-AČI
Ana Vnučec, Martina Tomić, Ana Mrak,
Dina Ekštajn, Matea Bilosnić,
Branko Banković, Bruno Isaković

+ POKRET-AČICA
Bosiljka Vujović-Mažuran

ZVUK
Marin Živković

KOSTIMOGRAFIJA
Silvio Vujičić

SCENOGRAFIJA
Silvio Vujičić, Mladen Donadini and Move-rs

OBLIKOVANJE SVJETLA
Aleksandar Čavlek

DIZAJN PLAKATA I PROGRAMSKE KNJIŽICE
Mladen Donadini and Move-rs

FOTOGRAFIJE
Aleksandra Janeva Imfeld, Iva Korenčić

ODNOSI S JAVNOŠĆU
Andrea Remetin

SURADNICA NA PROJEKTU
Višnja Horvat

GRAFIČKI DIZAJN
Iva Korenčić Čabo

PRODUKCIJA
Studio Contemporary Dance Company in co-production with HIPP-Dance Week Festival

UMJETNIČKA VODITELJICA
Bosiljka Vujović-Mažuran

PRODUCENT
Branko Banković

PREMIJERA
28 May 2014, ZPC – Dance Week Festival

ZAHVALE
Zahvaljujemo se Zagrebačkom plesnom centru, svim posjetiteljima na predstavama dana i konobarima iz Maraschina.

Predstava je realizirana sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva Kulture.

 

O PREDSTAVI
Pokret-ač: ono što je pokrenuto i stalno se kreće u ovoj predstavi mutirajuće je autorstvo nas kao grupe, prilikom čega primjenom i promjenom različitih pristupa i sustava rada zajednički oblikujemo sve vidove predstave.

Propitujemo originalnost, kopiranje i vlasništvo nad idejama, pogotovo nad onima u domeni pokreta, a individualne karakteristike svakog od Pokret-ača i razlike koje proizlaze iz njih smatramo bitnim i prepoznajemo ih kao doprinos kvaliteti zajedničkog promišljanja i stvaranja.PROČITAJ VIŠE...

Pokrećemo grupu i kroz zajedničko kretanje nalazimo se u zoni u kojoj je moguće raspravljati o svemu, u kojoj se uvijek mijenja neki aspekt predstave – prostor, vrijeme i osoba koja se nalazi u određenoj situaciji; gdje je teško, možda nemoguće, zaustaviti proces ili definirati nešto kao završeno. Bivajući u takvom pokretanju, prihvaćamo našu predstavu kao promjenjivu cjelinu kojoj je žarište u nepredvidljivosti poštivanja trenutne odluke oko nekog zadanog momenta, na taj način istražujući područje novog i/ili nepoznatog kroz mehanizme fiksiranja i iscrpljivanja materijala ponavljanjem i/ili trajanjem. Smatramo da je nemoguće ponoviti ikakvu akciju na potpuno isti način. Svaki pokret dajemo na korištenje svima i radimo kao grupa na njegovoj preobrazbi u nešto drugo. Koristimo kopiranje i mutaciju za stvaranje novih originala.

O KOREOGRAFKINJI
Rođena u Makedoniji 1975 godine, Aleksandra Janeva Imfeld završila je Školu za ritmiku i ples Ane Maletić. Studirala je ples u Bruggeu i Lieru u Belgiji. U Beču je boravila kao danceweb stipendistica 1998. godine, te u New Yorku kao stipendistica u Jennifer Muler kompaniji. 2012. završila je poslijediplomski program a.pass – Advanced Performance and Scenography Study u Bruxellesu. Plesala je u Studiju za suvremeni ples, Zagrebačkom plesnom ansamblu, kao i s Irmom Omerzo. PROČITAJ VIŠE...

Surađuje s BADco gdje je 2001. napravila svoju prvu samostalnu koreografiju “4”. Aleksandra Janeva Imfeld jedna je od inicijatorica Nomad Dance Academy, regionalnog programa koji je unutar zadnjih 9 godina povezao različite umjetnike na Balkanu, i suosnivačica je Nomadske Plesne Akademije Hrvatska, mreže unutar Hrvatske koja se bavi decentralizacijom plesa i zalaže se za nove modele suradnje u polju suvremenog plesa.

 

POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

POKRET-AČ

POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ

POKRET-AČ   ✧   ALEKSANDRA JANEVA IMFELD   ✧   photo© : IVA KORENČIĆ